Blog Detail

Duhovne vaje v vsakdanjem življenju

Duhovne vaje v vsakdanjem življenju

So krajša oblika duhovnih vaj v vsakdanjem življenju, ki se izvaja v postnem času kot priprava na veliko noč.

Stopamo v postni čas, ko podoživljamo največje skrivnosti naše vere: Velikonočno Skrivnost trpljenja, smrti in vstajenja Učlovečenega Boga. Nekoč je bil to čas stroge pokore kot pot očiščevanja nas samih od naših grešnih navad in priprava na praznovanje pasijona, smrti in vstajenja Jezusa Kristusa z obnovljeno željo hoditi za njim. Gotovo je to tudi zame primeren čas, da osebno pogledam, kako živim kot kristjan.

Postne DVŽ trajajo 7 tednov, srečanja so v Marijini kapeli pri sv. Jožefu. Ekipa Ignacijevega doma vsako leto pripravi premišljevanje o drugi tematiki.

Način dela:

  • Pred sveto mašo ob 18. uri bo možnost uvajanja v različne načine molitve. Udeležba je prostovoljna.
  • Skupno srečanje se začne s sveto mašo ob 19. uri. Homilija je usmerjena na vsebino duhovnih vaj prihodnjega tedna.
  • Po maši je srečanje udeležencev po malih skupinah, v katerih si na kratko povedo svojo izkušnjo preteklega tedna. Sledijo še kratka navodila in nasveti.
  • Vsak udeleženec vsako sredo po e-pošti dobi  gradivo za osebno dnevno molitev. Tisti, ki nima e-pošte, bo dobil fotokopije.

  • Vsak, ki želi, se lahko vsakih štirinajst dni (ali po dogovoru) sreča tudi v osebnem pogovoru z molitvenim spremljevalcem. Pogovor teče o doživljanju in poteku osebne molitve. Je zaupen. Spremljevalec ima sam izkušnjo molitve in tudi spremljanja. Običajno po nekaj tednih duhovnih vaj pri udeležencih nastopi določena kriza (ki je dobro znamenje), odpor in skušnjava po prenehanju. Nekateri odnehajo, drugim pa se po pogovoru s spremljevalcem in v mali skupini vrne moč in veselo nadaljujejo. Včasih že eno srečanje s spremljevalcem lahko bistveno pomaga k preobratu v osebni molitvi in k novemu koraku v duhovni zrelosti. Sv. Ignacij je vedno poudarjal, da tam, kjer je več odporov in skušnjav, Bog daje večjo milost. Zato je duhovni boj nekaj običajnega in dobrodošlega.

Začnemo na pepelnico in končamo v sredo po veliki noči.

Prijavite se na prvem ali drugem srečanju. Tisti, ki bi želeli prejemati samo tedensko gradivo, se prijavite na e-pošto: ignacijevdom@gmail.com.

 

ODMEVI O PRETEKLIH IZKUŠNJAH:

1. PDVŽ 2012: Vzljubil me je in daroval zame sam sebe.

2. PDVŽ 2013: Peter jaz pa sem molil zate, da tvoja vera ne opeša.

3. PDVŽ 2015: Gospod je tisti, ki daje življenje občestvu