Uporaba prostorov

Uporaba prostorov

Skupinam sta na voljo dve dvorani, kapela in cerkev. Dvorani sta opremljene z projekcijo in ozvočenjem. Na voljo je tudi brezžični internet. Mogoča je pestra paleta možnosti postavitev miz in stolov.

Cerkev sv. Jožefa
Neoromanska cerkev lahko sprejme do 1000 ljudi. Opremljena je z stoli in klopmi, osvetljenjem in ozvočenjem. Primerna je za večja romarska srečaja, maše in pobožnosti. Dostop do sanitarij je iz hodnika poleg cerkve.

Cerkev sv. Jožefa v Ljubljani

Marijina kapela
Nahaja se v pritljičju in ima notranji vhod iz cerkve in ločen zunanji vhod (Ulica talcev). Sprejme do 100 ljudi. Opremljena je z videoprojektorjem, ozvočenjem in osvetlitvijo. Sanitarije so v prvem nadstropju. Namenjena je predvsem bogoslužju, molitvenim srečanjim in pobožnostim.

Marijina kapela

Marijina kapela

Ksaverijeva dvorana
Dvorana se nahaja v pritljičju desno od prezbiterija. Dostop je iz Ulice Janeza Pavla II. 13 in iz Zarnikove ulice (iz dvorišča za cerkvijo). Sprejme do 80 ljudi. Opremljena je z ozvočenjem in osvetlitvijo. Skupine lahko postavitev stolov in miz prilagajajo svojemu programu. Poleg dvorane se nahaja čajna kuhinja in sanitarije.

Ksaverijeva dvorana

Ksaverijeva dvorana

Cukaletova dvorana
Dvorana se nahaja v prvem nadstropju desno od prezbiterija. Dostop je iz Ulice Janeza Pavla II. 13 in iz Zarnikove ulice (iz dvorišča za cerkvijo). Sprejme do 80 ljudi. Opremljena je z video projektorjem in ozvočenjem. Skupine lahko postavitev stolov in miz prilagajajo svojemu programu. Pred dvorano so sanitarije, čajna kuhinja se nahaja v pritljičju.