image

P. Andrej Benda DJ

  • Član ekipe IDD
  • Ulica Janeza Pavla II 13, SI - 1000 Ljubljana

Rodil se je 16. maja 1966 v Suhadolah, župnija Komenda, kot osmi od dvanajstih otrok Ivanke in Ivana Benda. Osnovno šolo je obiskoval v Mostah pri Komendi, srednjo šolo pa v malem semenišču v Vipavi. Po služenju vojaškega roka je 5. oktobra 1986 vstopil v jezuitski noviciat v Mariboru. Študij teologije je začel v Ljubljani, (od 1988 do 1990) nadaljeval v Rimu na Papeški univerzi Gregoriani (od 1993 do 1995) in ga zaključil v Bostonu z licenco iz biblične teologije (od 1995 do 1997).  Slovesne zaobljube je  izrekel 22. maja 2005 v cerkvi sv. Jožefa v Ljubljani.

Leta 1996 je bil posvečen v duhovnika. Po vrnitvi iz študija v domovino je opravljal različne službe. Nekaj najbolj pomembnih: odgovoren za mladinski apostolat pri jezuitih, katehet na Škofijski klasični gimnaziji, duhovni asistent  Skupnosti krščanskega življenja, voditelj duhovnih vaj.  L. 2008 se je pridružil Najini poti kot sodelavec in  l. 2014 prevzel njeno vodenje ob sodelovanju  p. Vitala Vidra. Vodi tudi duhove vaje za zakonce.

Qualification: