image

P. Ivan Platovnjak DJ

  • Član ekipe Ignacijevega doma duhovnosti
  • Ulica Janeza Pavla II. 13, Ljubljana

Mladost je preživel v vaškem okolju blizu Laškega. Po diplomi na Teološki fakulteti v Ljubljani je bil leta 1989 posvečen za duhovnika v Škofiji Maribor. Kaplanska služba ga je vodila na različne župnije tedanje mariborske škofije. Podiplomski študij duhovnosti je opravil na Inštitutu za krščansko duhovnost v Zagrebu in na Inštitutu za duhovnost Papeške univerze Gregoriana v Rimu, kjer je leta 2001 doktoriral. Po vrnitvi iz Rima je začel poučevati duhovno teologijo na Teološki fakulteti v Ljubljani in bil tri leta spiritual v Slomškovem malem semenišču v Mariboru. Leta 2005 je vstopil v noviciat Družbe Jezusove. Sedaj nadaljuje s poučevanjem na Teološki fakulteti v Ljubljani, kjer koordinira tudi enoletni študijski program Duhovnega izpopolnjevanja. Ukvarja se predvsem s preučevanjem osnov krščanske duhovnosti (glej njegovo bibliografijo) ter duhovnosti duhovnikov, oseb posvečenega življenja in laikov (še posebej zakoncev in družine); duhovnim spremljanjem posameznikov in skupin (predvsem zakonskih skupin v okviru Najine poti); vodi uvajanja v duhovno življenje in različne duhovne vaje; skupaj s pričevanjskimi pari vodi enkrat na mesec vikend Pripravo na zakon; skupaj s Sonjo Pungertnik, ravnateljico Ignacijevega doma duhovnosti, vodi enoletno Šolo odnosov in odpuščanja; vodi skupine po trimesečnem Programu za žalujoče; skupaj z ekipo pripravlja tedensko Lectio divina nedeljskega evangelija in tedenske kratke meditacije Trenutek za srce; sodeluje pri izobraževanju duhovnih spremljevalcev in skrbi za ponudbo različnih programov na področju duhovne formacije, izobraževanja in pomoči v okviru Ignacijevega doma duhovnosti ter usposabljanja v Zavodu svetega Ignacija.

Ureja ali pa koordinira sledeče spletne strani:
moli.si
duhovnoizpopolnjevanje.si, Duhovno izpopolnjevanje na FB
Priprava na zakon na FB

Qualification: