P. Jože Roblek, DJ

image

P. Jože Roblek, DJ

  • Član ekipe IDD
  • Ulica Janeza Pavla II 13, SI - 1000 Ljubljana

Doma je z Gorenjskega, iz Bašlja pri Preddvoru. Po maturi je vstopil v bogoslovje ljubljanske nadškofije, nekaj let pozneje pa je bil sprejet v noviciat Družbe Jezusove. Filozofijo in teologijo je študiral v Ljubljani, Zagrebu in Innsbrucku. Za duhovnika je bil posvečen v Ljubljani leta 1970. Na Teološki fakulteti v Ljubljani je leta 1977 doktoriral iz duhovne teologije. Od leta 1971 dalje je opravljal različne naloge: bil je vzgojitelj v malem semenišču Družbe Jezusove, magister novincev in spiritual v ljubljanskem bogoslovju. Vodi ignacijanske duhovne vaje in je duhovni spremljevalec ter svetovalec v duhovnih zadevah. Zanima ga področje duhovnosti, pa ne samo krščanske.

Qualification:

  • Član ekipe IDD