Druga postna nedelja, leto B

Duhovno-umetniška razlaga slike Francesca Zuccarellija “Kristusovo spremenjenje”

Francesco Zuccarelli nas preko svoje slike vabi v dogodek Kristusovega spremenjenja. Osebe na prizorišču so ključni junaki evangeljske zgodbe: Peter, bradat starec, katerega simbolični ključi počivajo na trati pred njim, Janez kot najmlajši med apostoli in Jakob z iztegnjenimi rokami. Kristus je osvetljen v oblaku, z Mojzesom na levi in Elijo na desni strani – simbola zakonov in prerokov.

Osebe pripovedujejo zgodbo s svojimi izraznimi držami. Peter se v adoraciji priklanja skoraj do tal, Jakobove roke so vzdignjene v molitvi in Janez počiva v pobožni sklonjeni drži. Zuccarelli ponuja tri različice naravnega odziva posameznika na tako neverjetno doživetje božjega. Kristusova gesta je drža odprtosti, objema in vzpona. Svojem Očetu se popolnoma podari z ožarjenim in spokojnim izrazom. Mojzes in Elija sta najstarejši osebi na prizorišču – podobe nebeške transcendence, ki vstopa v našo resničnost z nadzemeljsko osredotočenostjo in držo.

Da bi še bolj poudaril srečanje med nebesi in zemljo, Zuccarelli namenja veliko pozornost naravni krajini, v kateri se nahajajo te osebe. Skrbne podrobnosti dreves in rastlin, valovite pokrajine ter zgradb in pastirske scene v daljavi, gledalcem sporočajo pomen naravnega sveta kot konteksta, v katerem se zgodi ta manifestacija božjega. Ključne osebe v zgodbi obdaja vseobsegajoča zakramentalnost ustvarjenega sveta; to je tudi del sporočila o božji prisotnosti.

Najpomembnejši element na sliki je oblak, ki je običajen naravni pojav, tukaj pa postane sredstvo, ki hkrati razkriva in skriva pogled na nebesa. Oblak je težak, s temnimi robovi na zunanji strani in osvetljen proti sredini. Zdi se, kot da je njegovo središče portal, odprtina, ki nas vabi k vedno bolj razsvetljeni globini. Oblaki ponavadi odsevajo svetlobo, vendar se za tega dozdeva, da ustvarja svojo – ali da ima znotraj sebe vir izjemne svetlobe, ki nam govori: “To je moj ljubljeni Sin. Poslušajte ga.” Združevanje nebes in zemlje pri Jezusovem spremenjenju je celovita izkušnja, v kateri se božanski glas obrača na človeško srce preko vseh njegovih čutov.

Originally published in English, © 2017 Loyola Press. All rights reserved. Translated with permission of Loyola Press, Chicago, IL

Nazaj na stran Umetnost in vera