Prva postna nedelja, leto B

Duhovno-umetniška razlaga mozaičnega prozora iz bazilika Sv. Marka, Benetke, “Jezusove skušnjave”

Prizor Kristusovih skušnjav je detalj veličastnega mozaika iz 12. stoletja v baziliki sv. Marka v Benetkah. Nahaja se v apsidi južnega dela prečne cerkvene ladje. Prizor skušnjav se nahaja nad  prizorom Jezusovega vhoda v Jeruzalem.

Na zlatem ozadju, ki prikazuje nebeško kraljestvo, nam mozaik pripoveduje zgodbo o Jezusovih skušnjavah preko vrste simbolov. Gledajoč od leve proti desni se podobe Kristusa in hudiča ponovijo v vzorcu. Vsak niz nam prikliče eno od Kristusovih skušnjav s pomočjo ključnih podob: kruha, vrha templja in vrha gore z vsemi bogastvi sveta. Angeli na desni strani mozaika, ki prihajajo, da bi služili Kristusu, zaključijo vizualno pripoved, hudič pod njimi beži navzdol, da bi zbežal iz scene.

Ta upodobitev zgodbe o skušnjavah predpostavlja, da je gledalec z njo že seznanjen. Vloga simbolov je prebuditi ​​naš spomin in nas spomniti na zgodbo, ki jo že poznamo. V tem smislu se mozaik zanaša na gledalca, da je resnični pripovedovalec, medtem ko umetniško delo preprosto povzema poudarke zgodbe kot opomnike ob poti. S postavitvijo gledalca kot pripovedovalca, nas umetniško delo vabi v zgodbo na poseben način, izzove nas, da Dobro novico o zgodbi delimo z drugimi.

Kristusova figura v tem mozaičnem nizu je edinstvena – to ni človek, ki je preživel 40 dni v puščavi med divjimi živali, ampak Kristus zakonodajalec, ki v eni roki drži zvitek, je močan, trden in dostojanstveno oblečen. Kristus zakonodajalec nas opominja, da je vsakič, ko je zavrnil hudiča, to storil tako, da se je skliceval na zapisano Besedo, Božjo resnico, ki se razodeva v Svetem pismu. Vsakokrat, ko ga je skušala lakota po hrani, iskanje gotovosti in lažje poti, je Jezus našel trdna tla, ko se je spomnil na Božjo besedo – to je svojega izvora in svoje poklicanosti.

Za verujoče, ki se srečajo s tem mozaikom v baziliki sv. Marka, je obhajanje liturgije v tem prostoru priložnost, da ponovno najdejo trdna tla, da postanejo bolj kristjani v besedi ​​in v zakramentu. Mozaik jim govori o teh trdnih tleh in jih vabi, naj bodo pripovedovalci zgodb, da bodo po njih tudi drugi našli ta trdna tla.

 

Originally published in English, © 2017 Loyola Press. All rights reserved. Translated with permission of Loyola Press, Chicago, IL

Nazaj na stran Umetnost in vera