Tretja adventna nedelja, leto B

Duhovno-umetniška razlaga slike Antona Raphaela Mengsa “Sveti Janez Krstnik pridiga”

Na tretjo adventno nedeljo smo priča preroškemu klicu sv. Janeza Krstnika, da pripravimo pot Gospodu. Slika Antona Raphaela Mengsa “Sveti Janez Krstnik pridiga”, nas postavi iz oči v oči pred Janeza Krstnika, ki nas nagovarja z izrazito držo telesa in izrazom na obrazu. Mengsova upodobitev je intenzivno psihološka in nas vabi, da se srečamo z Janezovim globokim prepričanjem, preroško držo in občutkom nujnosti. Janezov prodoren pogled, združen z njegovimi dvignjenimi rokami, nas spodbuja, da poslušamo, da iščemo “tistega med nami, ki ga ne poznamo”, in da pozorno čakamo na prihod Njega, čigar sandal niti prerok ni vreden razvezati.

V tem portretu si Mengs drzne predstaviti sv. Janeza Krstnika drugače od tradicionalnih interpretacij. Namesto junaške upodobitve mučenca, izbere umirjeno upodobitev predanega Gospodovega služabnika, ali preroka, ki čuti dolžnost in poslanstvo, da pridiga množici. Mengs nam pokaže Janeza, ki je poln močnih čustev. Janezovo strastno pridiganje je vspodbujeno z nevarnim vedenjem o prihajajočem, umirajočem in vstajajočem Kristusu. Na tej sliki se Janez ne nahaja v zgodovinskem trenutku Jezusovega zgodnjega poslanstva, temveč v velikonočni resničnosti Cerkve, ki sedaj pričakuje končni prihod Vstalega Gospoda. O tem priča rdeč plašč, ovit okoli njegovega telesa in palica v obliki križa na njegovi desni. Plašč je simbol njegovega mučeništva, palica pa opozarja na Kristusovo križanje.
Janez ne pride k nam kot divji prerok iz puščave, temveč kot svetnik, ki je doživel celotno zgodbo, ki je zdaj v večni Božji prisotnosti in ki za nas posreduje, medtem ko mi še naprej gledamo in čakamo. Janez sam ni svetloba, ampak prebiva v njej – Mengs je to prikazal s tem, ko je njegovo telo osvetlil od zgoraj.

Poslanstvo sv. Janeza je tako intenzivno kot njegovo pridiganje – je glas, ki še vedno kliče z nujnostjo, tokrat za drugi Gospodov prihod. Njegov odločen glas je pred Bogom napolnjen z ljubeznijo do Kristusovega telesa, z ljubezenijo, ki si obupno prizadeva, da bi to telo spodbudila k pripravljenosti na drugi Kristusov prihod.

Originally published in English, © 2017 Loyola Press. All rights reserved. Translated with permission of Loyola Press, Chicago, IL

Nazaj na stran Umetnost in vera