rektor@svjozef.si

rektor@svjozef.si

Urnik maš sveti jožef ljubljana

Svete maše

V cerkvi sv. Jožefa

med tednom ob 19. uri.

ob sredah in nedeljah Romarska maša ob 16. uri 

V Marijini kapeli

S  Poglobljeno mašo ob 18. uri nadaljujemo 1. septembra 2019

Mass in English 

on Sunday at 10. am.

V Domu upokojencev Center, Enota Poljane

1. in 3. petek v mesecu ob 16.00.

Urnik svetih maš v mesecu AVGUSTU IN SEPTEMBRU

avgust 2019
september 2019